over


neuewelle heeft zichzelf tot doel gesteld het (beeldende) kunstonderwijs in Nederland actueler, afwisselender en meer maatschappelijk betrokken te maken. Volgens neuewelle betekent goed kunstonderwijs een flexibel en prikkelend curriculum waarin verbanden worden gelegd  tussen populaire cultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en het werk van hedendaagse kunstenaars en vormgevers. Met andere woorden: kunsteducatie die zowel aansluit bij de interesses van jongeren, de actuele kunstpraktijk als hij hedendaagse sociaal-culturele thema’s.
Om dit dynamische curriculum vorm te geven moeten kunstdocenten over goede onderzoeks- en ontwerpvaardigheden beschikken en weten hoe zij hun kennis van actuele kunst up tot date kunnen houden. Wij stellen ons tot  doel om iedereen die verantwoordelijk is voor het kunstonderwijs en/of hier belang bij heeft te bereiken.

Wat we concreet bieden:
– Ontwikkeling van educatieve ontwerpvaardigheden,
– Een thematische bronnenbank van werken uit kunst, design en populaire cultuur, als basis voor het ontwikkelen van lessenseries
– Een helder theoretisch en praktisch kader, gebaseerd op de uitgangspunten van authentiek leren

neuewelle is ontstaan uit de redactie van het project MediaCultuur. De redactie heeft besloten zelfstandig verder te gaan als collectief onder de naam neuewelle. Dezelfde mensen, bevlogenheid en vakbekwaamheid .

We zijn bereikbaar via info@neuewelle.nl.
Met hartelijke groet,

– Emiel Heijnen (Lector Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
– Suzanne Rademaker (Coördinator Theorie en Research, Willem de Kooning Academie, Rotterdam)
– Moniek Warmer (Zelfstandig kunsteducator, Arnhem)
– Michiel Koelink (Kunstenaar, labcoördinator ArtechLAB Amsterdam, Sr Docent 4D Breitner Academie Amsterdam)
– Joske van Zomeren (Kunstdocent Baudartius College en ArtEZ Docentenopleiding BKV, Arnhem)